Koepelnotitie effectstudies vrachtwagenheffing

Bijlage 6 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Ter onderbouwing van de beleidsuitgangspunten voor de uitwerking van het systeem voor de vrachtwagenheffing is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van verschillende varianten in vormgeving van de heffing. Deze koepelnotitie geeft  een samenvatting van de uitkomsten van

deze onderzoeken. Op basis daarvan volgt een nadere duiding, met enkele noties en reacties naar aanleiding van de onderzoeksresultaten.