Onderzoek KIM Effecten van een vrachtwagenheffing

Bijlage 5 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Welke mogelijke effecten heeft een kilometerheffing voor vrachtwagens? Met het oog op de in Nederland in te voeren vrachtwagenheffing, ontwikkelde het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) hiervoor een conceptueel denkkader op basis van de relevante literatuur. Een infographic maakt in een oogopslag gestructureerd zichtbaar hoe een vrachtwagenheffing doorwerkt op verschillende delen van het goederenvervoerssysteem. Het toont de effecten op het vervoer en verkeer, de leefomgeving en de economie. Het conceptueel denkkader is in opdracht van DG Mobiliteit (DGMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontwikkeld en dient als basis voor verdere analyses van een vrachtwagenheffing.