Onderzoek van MuConsult naar de effecten op verkeer, vervoer en externe effecten

Bijlage 4 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: "Wat zijn de brede effecten van een vrachtwagenheffing voor vrachtverkeer en hoe hangt dit af van de inrichting van de maatregel? " het onderzoek is uitgevoerd door een consortium bestaande uit MuConsult, 4Cast en Significance en betreft verschillende heffingsvarianten.