Onderzoek SWOV verkeersveiligheid

Bijlage 3 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Deze studie is bedoeld om de effecten van een vrachtwagenheffing op de verkeersveiligheid te schatten.

De berekening is gebaseerd op de verwachte veranderingen in de mobiliteit van vrachtverkeer op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet, in het jaar 2030 voor verschillende heffingsvarianten. Doordat hoofdwegen en onderliggende wegen verschillen in risico (aantal verkeersdoden per afgelegde afstand), is van mobiliteitsverschuivingen ook een verandering in verkeersveiligheid te verwachten.