Onderzoek Ecorys Concurrentiepositie

Bijlage 2 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Onderzoek naar de effecten van een vrachtwagenheffing op de economie uitgaande van een situatie zonder terugsluis.

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat de invoering van een vrachtwagenheffing zonder terugsluis naar verduurzaming en innovatie in de basis een lastenverzwaring voor het wegvervoer is. In de berekeningen en analyses is weliswaar rekening gehouden van het vervallen van het Eurovignet en van (deels) de MRB, maar dit is onvoldoende om de lastenverzwaring te compenseren. Als gevolg hiervan resulteren diverse negatieve effecten, zij het veelal beperkt van omvang, op de Nederlandse economie en concurrentiepositie.