Uitgangspunten handhaving vrachtwagenheffing

Bijlage 1 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Dit rapport bevat een overzicht van de uitgangspunten voor de handhaving van vrachtwagenheffing. Het is opgesteld om de besluitvorming over de voorwaarden waaronder de vrachtwagenheffing kan worden gerealiseerd te ondersteunen en de invoering van vrachtwagenheffing voor te bereiden. De uitgangspunten monden uit in een handhavingsmix die opgenomen wordt in het beleidskader vrachtwagenheffing.