Notitie eisen registratie en inning vrachtwagenheffing

De notitie bevat een verdere uitwerking van de systeemarchitectuur voor de registratie en de inning van de vrachtwagenheffing.