Wetsvoorstel en memorie van toelichting voor de wijziging van de Wet vrachtwagenheffing

Het wetsvoorstel is voorgelegd voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit verslag is op 30 april 2024 gepubliceerd. De verwachting is dat het wetsvoorstel uiterlijk eind 2024 voor behandeling wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.