Notitie regeldruk wijziging Wet vrachtwagenheffing

IenW werkt aan een wijziging van de Wet vrachtwagenheffing. Dit is nodig omdat de regels van de Europese Unie over tolheffing zijn veranderd. Binnen de uitvoering van de vrachtwagenheffing zijn dienstaanbieders verantwoordelijk voor de registratie van de gereden kilometers, de facturering van de vrachtwagenheffing bij de houders van een vrachtwagen en de inning van de heffing. Deze dienstaanbieders hebben hiervoor een contract met de overheid en ontvangen een vergoeding. IenW heeft de gevolgen van de voorstellen voor de administratieve lasten van de dienstaanbieders laten onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat er een kleine toename van regeldruk is voor de dienstaanbieders. De administratieve lasten zijn het gevolg van de verplichting om de CO2-emissieklasse van vrachtwagens van klanten te bepalen.