Notitie tariefstructuur - advies vrachtwagenheffing

De Wet vrachtwagenheffing moet voor de start van de vrachtwagenheffing gewijzigd worden om een herziene Europese richtlijn (Eurovignetrichtlijn) te implementeren. De tarieven moeten worden gebaseerd op de CO2-emissieklasse van het voertuig. In dit kader is een effectstudie uitgevoerd naar de mogelijke tarieven en de effecten daarvan op de samenstelling van het wagenpark en de uitstoot van CO2, stikstof (NOx) en fijnstof. Over dit onderzoek is de Tweede Kamer op 14 juli 2023 geïnformeerd. In de ‘Notitie tariefstructuur’ wordt een juridische toets uitgevoerd bij de in dat rapport onderzochte tariefstructuren.