Presentaties van de marktconsultatiedag 2023

Hieronder vindt u de verschillende presentaties die zijn gegeven tijdens de marktconsultatiedag op 15 februari 2023. 
De huidige verwachting voor de aanbesteding van de HDA is dat de vooraankondiging half juli 2023 wordt gepubliceerd en de aankondiging half september 2023.
* Alle informatie in verband met de marktconsultatiedag op 15 februari 2023 wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bindend voor enige betrokken partij. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Noch de RDW noch enige andere betrokken partij is gehouden om over te gaan tot aanbesteding/ gunning van enigerlei overeenkomsten.