3e voortgangsbrief invoering vrachtwagenheffing stand van zaken najaar 2023

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 3e voortgangsbrief over de stand van zaken van de invoering van de vrachtwagenheffing. De voortgangsbrief gaat in op de realisatie van het heffingssysteem. Daarbij bespreekt de brief het actuele beeld van de invoeringskosten en exploitatiekosten en de maatregelen voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector voor 2024 en 2025. Tot slot gaat de brief in op de voorgestelde wijzigingen van de Wet vrachtwagenheffing in verband met gewijzigde Europese tolheffingsregels.