Kamerbrief over voortgang invoering vrachtwagenheffing per 1 oktober 2022

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma voor de invoering van de vrachtwagenheffing. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.