Beslisnota's Voortgang invoering vrachtwagenheffing per 1 oktober 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.