Kamerbrief voortgang programma vrachtwagenheffing

Kamerstuk 31305 (mobiliteitsbeleid) - nr 252 brief van de Minister van Infrastuctuur en Waterstaat, mw C. van Nieuwenhuizen Wijbenga aan de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende het totstandkomingsproces van het beleidskader vrachtwagenheffing.