Kamerbrief stappenplan vrachtwagenheffing

Kamerstuk 31305 (mobiliteitsbeleid) - nr 239 brief van de Minister van Infrastuctuur en Waterstaat, mw C. van Nieuwenhuizen Wijbenga aan de Tweede Kamer over de drie stappen fasering om tot de invoering van de vrachtwagenheffing in 2023 te komen.