Internetconsultatie concept-Wijzigingswet vrachtwagenheffing

Op maandag 20 november start de internetconsultatie van de concept-Wijzigingswet vrachtwagenheffing. Deze internetconsultatie is bedoeld om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden om te reageren op de Wijzigingswet. Dit kan tot 14 januari 2024.

De Wet vrachtwagenheffing is in 2022 door het parlement aangenomen en is 1 januari 2023 (gedeeltelijk) in werking getreden. Inmiddels zijn de Europese regels voor tolheffingen gewijzigd. Daarom is ook wijziging van de Wet Vrachtwagenheffing noodzakelijk. Deze wijzigingen liggen nu voor in deze internetconsultatie.


Voorliggende wijzigingen

Eerst bepaalde het gewicht (toegestane maximum massa) en de EURO-emissieklasse van de vrachtwagen het tarief van de vrachtwagenheffing. Volgens de nieuwe regels moeten de tarieven in elk geval worden gebaseerd op CO2-uitstoot (CO2-emissieklasse). Zo wordt de verduurzaming van de vervoerssector gestimuleerd. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt een maximale korting gegeven op het tarief voor emissievrije vrachtwagens, zoals elektrische- en waterstofvrachtwagens. Hiermee worden zij aantrekkelijker voor ondernemers. Het gemiddelde tarief van de vrachtwagenheffing verandert niet.

Verder wordt met deze Wijzigingswet voorkomen dat voor elektrische bedrijfsvoertuigen tot 4.250 kg vrachtwagenheffing moet worden betaald. Te denken valt aan voertuigen die voor stadsdistributie worden gebruikt. Door het extra gewicht van de alternatieve aandrijving (waaronder de accu), kunnen deze voertuigen zwaarder worden dan 3.500 kg. Volgens de huidige wet zouden deze dan onder de vrachtwagenheffing vallen. De nieuwe Europese regels maken het nu mogelijk emissievrije vrachtwagens tot en met 4.250 kg vrij te stellen van de vrachtwagenheffing. De overheid wil daarmee het gebruik van deze voertuigen stimuleren.


Consultatie

De wijzigingswet ligt ter consultatie aan u voor. U kunt tot en met 14 januari 2024 reageren via internetconsultatie.nl. Uw inbreng kan bijdragen aan verbetering van de wijzigingswet.

Na de consultatieperiode wordt binnen enkele weken een verslag op hoofdlijnen op de website internetconsultatie.nl geplaatst. De inhoudelijke beantwoording van de reacties volgt enige tijd later en wordt op dezelfde website gepubliceerd. Alle respondenten die op de internetconsultatie hebben gereageerd, ontvangen een bericht zodra de verslagen online worden gepubliceerd.