Minister informeert Tweede Kamer over effectstudies CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over twee effectstudies naar CO2-differentiatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming en een meerjarenprogramma terugsluis. De brief gaat over de uitkomsten van de twee effectstudies, namelijk over de tariefdifferentiatie op basis van CO2-uitstoot van het voertuig en de effecten van het meerjarenprogramma terugsluis.

Positieve klimaateffecten vrachtwagenheffing

Door de tarieven van de heffing te laten afhangen van de hoeveelheid CO2 die een vrachtwagen uitstoot, zal het vrachtwagenverkeer in 2030 nog minder uitstoten. De klimaateffecten van de vrachtwagenheffing die naar verwachting in 2026 ingaat zullen hiermee groter worden dan aanvankelijk gedacht.

Daarnaast wordt reductie van CO2-uitstoot voorspeld als gevolg van de zogenoemde terugsluis. De terugsluis houdt in dat het geld dat de heffing opbrengt voor een deel terugvloeit naar de sector, om daarmee de verduurzaming en innovatie van de vervoerssector te bekostigen. Doel is met subsidiemaatregelen de transitie naar emissieloos vrachtvervoer te versnellen, onder andere in de vorm van batterij-elektrisch aangedreven vrachtwagens en de optimalisatie van de logistieke keten, die bijdraagt aan een vermindering van het aantal gereden kilometers.

In aanloop naar de invoering van de vrachtwagenheffing had het kabinet al tarieven in de wet vastgelegd. Maar naar aanleiding van een nieuwe Europese richtlijn moeten deze nu worden aangepast, met als uitgangspunt de hoeveelheid CO2 die een vrachtwagen uitstoot. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar verschillende tariefstructuren. Daar is een voorkeursvariant uitgerold. In deze variant zullen de vrachtwagens met de meeste CO2-uitstoot ruim 33 cent per kilometer gaan betalen. Voor emissieloze vrachtwagens zal een tarief van 3,3 cent gaan gelden. Andere vrachtwagens zullen hier ergens tussenin vallen. De tarieven maken deel uit van een wetswijziging die nog wordt uitgewerkt en die daarna in consultatie gaat.

Momenteel bestaat er al een subsidie voor de aanschaf van emissieloze vrachtwagens. Deze regeling, AanZET, loopt eind dit jaar af. Daarmee zou de stimulering van de verduurzaming mogelijk vertraging oplopen in de tussenliggende jaren, tot in 2026 de terugsluis begint. Het ministerie onderzoekt daarom de mogelijkheid van een voorfinanciering van de maatregelen, zodat ook in 2024 en 2025 de sector wordt ondersteund bij de verduurzaming.

Lees hier de rapporten en kamerbrief over effectstudies CO2-differentatie vrachtwagenheffing en concept-meerjarenprogramma verduurzaming.