Ministerraad stemt in met implementatiewet EETS-richtlijn

In de Ministerraad van 26 juni jl. is ook groen licht gegeven om het Wetsvoorstel implementatiewet EETS-richtlijn aan de Raad van State aan te bieden voor advies. Met het wetsvoorstel EETS, waarbij EETS staat voor European Electronic Toll Service, wordt de EETS-richtlijn (Richtlijn (EU) 2019/520) in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Deze nieuwe richtlijn legt de voorwaarden vast die noodzakelijk zijn voor de interoperabiliteit tussen elektronische tolheffingssystemen.
 

Grensoverschrijdende interoperabiliteit

Zo kunnen weggebruikers die meerdere tolgebieden in de EU aandoen, gebruikmaken van de mogelijkheid dat met 1 contract, 1 boordapparaat en 1 factuur te doen. Daarnaast maakt de nieuwe richtlijn het mogelijk om tussen lidstaten grensoverschrijdend voertuigregistratiegegevens uit te wisselen als een buitenlands voertuig geen tol heeft betaald in een andere lidstaat.