Informatiebijeenkomst vrachtwagenheffing voor marktpartijen

Op maandag 14 oktober 2019 organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het WTC in Amsterdam een eerste informatiebijeenkomst over vrachtwagenheffing voor belangstellenden in de markt. De informatiebijeenkomst is bedoeld om geïnteresseerde marktpartijen te informeren over de stand van zaken rondom vrachtwagenheffing in Nederland en de opzet van het afsprakenstelsel voor de heffing.

Vrachtwagenheffing

In het regeerakkoord is afgesproken dat in Nederland, net als in de ons omringende landen, een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Met een vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De vrachtwagenheffing gaat gelden op het snelwegennet van Nederland en, om uitwijk vanaf de snelwegen te voorkomen, ook op een aantal regionale en gemeentelijke wegen. Deze wegen zijn gekozen op basis van onderzoek en na overleg met regionale wegbeheerders. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector. Zo wordt de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens verlaagd, het Eurovignet voor zware vrachtwagens wordt afgeschaft en er wordt -in overleg met de vervoerssector- geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie.In het regeerakkoord is afgesproken dat in Nederland, net als in de ons omringende landen, een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Met een vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De vrachtwagenheffing gaat gelden op het snelwegennet van Nederland en, om uitwijk vanaf de snelwegen te voorkomen, ook op een aantal regionale en gemeentelijke wegen. Deze wegen zijn gekozen op basis van onderzoek en na overleg met regionale wegbeheerders. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector. Zo wordt de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens verlaagd, het Eurovignet voor zware vrachtwagens wordt afgeschaft en er wordt -in overleg met de vervoerssector- geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie.

Marktinteractie

Een belangrijke stap in de voorbereiding van vrachtwagenheffing is het opzetten van het heffingsstelsel. Binnen het stelsel zullen (een aantal) marktpartijen worden ingeschakeld. Tijdens de informatiebijeenkomst van 14 oktober a.s. krijgen belangstellenden een toelichting op de stand van zaken rondom vrachtwagenheffing in Nederland en het beoogde stelsel van heffing. Enerzijds zullen commerciële aanbieders van toldiensten, zogenaamde EETS-aanbieders, namens de overheid zorgen voor de inning van vrachtwagenheffing. Anderzijds zijn er ook taken op het gebied van inning, handhaving en voorlichting die als overheidsopdrachten aan marktpartijen zullen worden uitbesteed.

Via onderstaande link vindt u meer informatie over het programma en de sessies waar u aan kunt deelnemen.

Informatie in het Nederlands:
https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/174864/documenten/4752644/content 

Informatie in het Engels:
https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/publicaties/174864/documenten/4752645/content

U kunt zich tot en met 8 oktober 2019 aanmelden via emailadres: vrachtwagenheffing@minienw.nl.

De informatiebijeenkomst heeft inmiddels plaatgevonden. Presentaties en publicaties naar aanleiding hiervan zijn hieronder te downloaden: