Laatste dag internetconsultatie vrachtwagenheffing

Vandaag, 7 augustus 2019, is de laatste dag van de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel voor vrachtwagenheffing. Belanghebbenden en belangstellenden hebben tot middernacht de tijd om te reageren hierop.

Vrachtwagenheffing

Met een vrachtwagenheffing gaan Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens betalen per gereden kilometer voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Dit is afgesproken in het regeerakkoord van Rutte III. De opbrengst van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector en in overleg met de vervoerssector geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie. De vrachtwagenheffing gaat gelden op het Nederlandse snelwegennet en, om uitwijkgedrag te voorkomen, ook op een aantal regionale wegen. Deze wegen zijn gekozen op basis van onderzoek en na overleg met regionale wegbeheerders. De daadwerkelijke invoering van vrachtwagenheffing staat gepland voor 2023.

Consultatie conceptwetsvoorstel

Een belangrijke stap in de voorbereiding van de vrachtwagenheffing is het creëren van een wettelijke basis om betalen per gereden kilometer voor vrachtwagens mogelijk te maken. In de afgelopen periode is het conceptwetsvoorstel samengesteld en voldoende uitgewerkt om  ter consultatie aan te bieden aan belanghebbenden en algemeen publiek.

Inmiddels zijn er ruim 100 reacties binnengekomen. Woensdag 7 augustus is de laatste dag waarop u kunt reageren op het conceptwetsvoorstel. Uw inbreng kan bijdragen aan verbetering van het uiteindelijke wetsvoorstel dat aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Een verslag van de reacties op hoofdlijnen wordt binnen enkele weken op de website internetconsultatie.nl geplaatst. Inhoudelijke beantwoording van de reacties volgt nadat deze zijn besproken in de ministerraad. Respondenten ontvangen bericht zodra de verslagen online worden gepubliceerd.

Inhoudelijke informatie rondom het conceptwetsvoorstel is te vinden via onderstaande link: