Minister informeert Kamer over voortgang vrachtwagenheffing

In deze brief van 21 januari informeert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Kamer over de voortgang van het programma vrachtwagenheffing.

Deze brief bevat een nadere uitwerking van een aantal punten uit het op 9 november aan de Kamer gestuurde beleidskader voor de vrachtwagenheffing. Het gaat om de inning van de heffing door private partijen en de uitvoering van publieke taken. Verder worden het globaal ontwerp en het vervolgproces toegelicht.

Vrachtwagen bij ondergaande zon