Gezocht: deelnemers onderzoek gebruikerservaringen OBU's

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een onderzoek gestart naar gebruikerservaringen met bestaande on-board units (OBU’s/tolkastjes). Het onderzoek richt zich daarnaast op de vraag hoeveel on-board units nodig zullen zijn bij invoering van de vrachtwagenheffing.

Samen met de transportsector

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia en ondersteund en begeleid door de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), VERN en Evofenedex.

Inschatting van het benodigd aantal on board units

Het ministerie wil een zo goed mogelijke inschatting maken van het aantal on-board units dat moet worden aangeschaft. Omdat een deel van het Nederlandse vrachtwagenpark al voorzien is van on-board units verwacht het ministerie dat het aantal aan te schaffen onboard units lager ligt dan het totaal aantal vrachtwagens dat geregistreerd is in Nederland. Door middel van deze enquête kan worden ingeschat hoeveel minder on-board units nodig zijn.

Deelnemen aan het onderzoek

Wit u deelnemen aan dit onderzoek? Dan kan dat door het aanklikken van de link onder aan deze pagina. Veel dank voor uw deelname!